פתח דבר

אנו מציגים בבאות סדרת מאמרים שבהם מוצעת שיטה (שיעילותה כבר הוכחה בפעילות קולקטיבית אחרת) שבעזרתה נוכל למנוע אסון עולמי, שאליו האנושות מתקדמת בעקבות חילול חוקים אלוהיים.  בעוד נבואות שונות מתאמתות כעת על ידי מדענים מוערכים, מירב האנושות נשארת במצב נרפה וסקפטי, של בערות ואדישות.
המדע לא הצליח למצוא פתרון בכדי לעצור את האסון העולמי הזה.  למרות זאת, אלוהים גילה לנו את האמת הנוראית הזו ובאותו הזמן הוא חשף בפנינו שיטה שדרכה אנשים צלולים, נבונים, בוגרים ואחראיים יכולים לפעול בנתינה ואמונה, בכדי להתחנן לחסד האלוהי להושיע את כוכבנו.

מוטו:

 • "נסתרות ובלתי נתפסות הן ,לנצח, דרכי האל"
 • "גרם אחד של תרגול שווה ערך לטונות של תיאוריה"
 • "מעל אלו שאינם יודעים ולו דבר אודות השיטה העילאית והיעילה, יהיו אלו בעלי הגישה לכל המידע החיוני בנוגע לשיטה הזו (המוצגת בחוברת זו).
  מעל אלו בעלי הגישה לכל המידע החיוני בנוגע לשיטה העילאית והיעילה, יהיו אלו אשר יזכרו אותו ויטמיעו אותו כהלכה.
  מעל אלו אשר יזכרו ויטמיעו כהלכה את כל המידע המעשי בנוגע לשיטה העילאית והיעילה, יהיו אלו אשר יבינו אותה במלואה ויתפסו את משמעותה הכמוסה.
  מעל אלו אשר יבינו אותה במלואה ויתפסו את משמעותה הכמוסה, יהיו אלו אשר יישמו את השיטה העילאית והיעילה הזו עם תשומת לב והתמדה.
  מעל אלו אשר עם תשומת לב והתמדה יישמו את השיטה העילאית והיעילה הזו, יהיו אלו אשר ישיגו דרכה תוצאות משמעותיות.
  מעל אלו אשר ישיגו תוצאות משמעותיות על ידי יישום השיטה העילאית והיעילה עם תשומת לב והתמדה, יהיו אלו אשר יגיעו בהדרגה לבגרות והמומחיות הנחוצים."

היבט מיסטי שלרוב הינו נחבא, של השיטה העילאית והיעילה המוצגת בחוברת זו, הינו שכל אדם אשר יתרגל אותה באופן יומיומי בצורה נכונה ומתמדת, ימשוך כך, בעזרת השכינה הקדושה, אל האטמוספרה המעודנת המסתורית של כדור הארץ, את האנרגיה האלוהית של החסד, את האנרגיה המסתורית של הרצון האלוהי, וגם ימשוך ויתעל בסביבה המעודנת של עולמנו, את התגלמות הכוח הכול יכול של האלוהים בסביבה המעודנת של כדור הארץ.

כל אלו יהיו מתנות המגיעות מאלוהים. הן יזרמו דרך ישותנו כל אחת מהן לחוד וכולן גם יחד. המתנות האלוהיות הללו אשר נמשוך ושיציפו אותנו ואת כדור הארץ כולו, יגרמו לאחר מכן לטרנספורמציות רוחניות, עמוקות וארוכות-טווח.  נכון לעכשיו, הטרנספורמציות הללו הינן מעבר לכל דמיון בסביבה האנרגטית הכמוסה של עולמנו, אשר, כעת יותר מאשר אי פעם, הינו "חולה" בעקבות החטאים, העוונות והרוע המצטברים בסביבתו המעודנת עם חלוף הזמן.

היבטים אלו ואחרים יאפשרו טרנספורמציה עמוקה ובלתי משוערת שתוכל להשפיע בצורה חיובית וכך לנטרל ולמחוק, בצורה עולמית, את הרוע הגובר בסביבת הכוח המעודנת של כדור הארץ.

בדרך הזו ה"איזון הגלובלי" של האנרגיות האלוהיות של טוב ושל הרמוניה, הקיימות בספרה המעודנת של כדור הארץ, יתחילו להתאזן בהדרגה, דרך המתנות רבות הערך אשר להן נקרא, נמשוך ונתעל. כל אחד מאיתנו יכול לעשות זאת, כאן ועכשיו, דרך העזרה הענקית (שהינה עדיין, בלתי משוערת) אשר תגיע אלינו יום אחר יום, מאלוהים, ברגע שבו כמות מסוימת של בני אדם תתחיל לתרגל בצורה נכונה, עם תשומת לב והתמדה את השיטה העילאית והיעילה אשר נתונה לרשותנו והמוצגת בחוברת זו.

כל אחד מאיתנו (אלו אשר יתרגלו את השיטה העילאית והיעילה הזו יום אחר יום) יוכל להבין את הערך האלוהי הענקי שלה אם, ורק אם, נתרגל אותה עם התמדה, בכדי לגלות אותה ככזו דרך הגרם האחד של התרגול המעשי החיוני והנחוץ.

מעבר לכך, כל אחד מאיתנו שיתרגל באופן יומי את השיטה העילאית והיעילה הזו יחווה דרכה טרנספורמציה מהירה וארוכת-טווח.  זאת מכיוון שברגע שבו נעשה הרבה טוב אלוהי, אנו גם נקבל מאלוהים בתוך ישותנו הרבה טוב אלוהי.  בדרך זו, כל אחד מאיתנו שיתרגל באופן יומי את השיטה העילאית והיעילה הזו יהפוך בהדרגה לערוץ אלוהי מסתורי אשר דרכו אלוהים מזרים את כל המתנות שלו אל הסביבה האנרגטית המעודנת של כדור הארץ.  ושנכון לעכשיו האנושות, כמו גם כוכב הלכת, זקוקים להם בדחיפות.

זו תהיה טיפשות גדולה אם, תוך ידיעת כל ההיבטים הללו, נמשיך לא לעשות ולו דבר ונשאר עם הידיים בכיסים ונמשיך להתנהל באגואיזם, בורות ואדישות.  כאשר אנו יודעים זאת, כדאי לנו לקחת מיד בחירה חכמה שתסייע לנו לכפר כעת, כאשר זה עדיין אפשרי, דרך מאמצים הולמים, על עונש אלוהי שלו אנו ראויים, אשר ממתין לנו בעתיד הקרוב.

כעת כאשר אנו יודעים כל זאת, (כאשר אין זה עדיין מאוחר מדי), שווה לכל אחד מאיתנו לשאול את עצמו, בצורה בוגרת ואחראית (לפני שיהיה מאוחר מדי): "מה אנחנו יכולים לעשות בנדון?".  בהתחשב בכך, שכאן ועכשיו, לכל אחד מאיתנו יש את השיטה העילאית והיעילה שאלוהים נתן לנו לתועלת ולגאולה שלנו ושל העולם שבו כולנו חיים, מעתה והלאה כבר לא נוכל לומר: "אין לי ואני לא מכיר שום דבר מועיל לעשות בקשר לזה!" או: "כל מה שקראתי עכשיו כלל אינו מעניין אותי!".

כעת, ברור לרובנו שהמדע הקיים על פני כדור הארץ הינו חסר אונים לחלוטין ואינו מסוגל למנוע או להתחמק מאסון שיכול להתחולל בכל רגע נתון, כאשר יתממשו תנאים נחוצים מסוימים.  החלופה שאנו מעניקים בחוברת זו (ושכבר הוכיחה את עצמה ביעילות במקרה קולקטיבי אחר כפי שמתואר בפרק השלישי בחוברת זו) דרך השיטה העילאית והיעילה, מאפשרת את המניעה של אסון שכזה, גם אם בהצצה ראשונה הדבר עלול להיראות כבלתי אפשרי.  אם היא תיושם על ידי מספר ניכר של בני אדם, היא תסתיים בהצלחה ותעצור את האסון כך שהוא לא יתפרץ.  זאת מכיוון שכדור הארץ יהיה מוגן על ידי ההשגחה העליונה דרך התוצאות שיתחוללו על ידי הביצוע המודע והמתמיד של השיטה העילאית והיעילה המוצגת בחוברת זו.

אנו כבר יודעים מראש שהגילויים הללו, אשר הינם בבירור חיוניים לאנושות כולה, לא בהכרח יתקבלו באהדה על ידי כלי התקשורת. להיפך, בוז חסר היגיון ואפילו פעולות לועגות מתמשכות עלולות להתנהל כנגדה.

הודות לאמיתות שהגילויים הללו מכילים, הם יגרמו לרתיעה עזה מצד אלו הסקפטיים, החומרניים וצרי-הדעת.  הם ירגישו מצידם, את הדחף המוזר שלרוב יהיה חסר כל פשר, להילחם נגד האמיתות הללו בחוזקה, בכדי לעצור את הזרם העצמתי והחיובי שעלול ליצור רעיון מנחה שכזה שיוכל לעורר טרנספורמציות עמוקות (ולעת עתה בלתי צפויות) בסביבת הכוח המעודנת של כדור הארץ. תגובות שכאלו (אשר לא יאחרו להופיע לאחר שהגילויים הללו יתפרסמו בפומבי), לא צריכות להפתיע אותנו, מפני שכידוע לנו, אמיתות מסוימות לרוב יוצרות התנגדות וזעם.

כאשר אלוהים מגלה לנו אמיתות נוראיות, בזמן שרוב האנשים מוצפים באורח יומי באוקיינוס של שקרים, קשה להאמין באמיתות כאלו, במיוחד מצד בני האדם השטחיים, התמימים, הבורים, הלא עקביים והלא בוגרים.  עבור בני אדם שכאלה, האמיתות החשובות ביותר, הדורשות פעולה דחופה, נחשבות כשקר;  אך מצד שני שקרים ברורים נחשבים בקלות רבה לאמיתות.

תוך למידה זהירה של גילויים אלו, תוכלו לגלות בצורה אינטואיטיבית ואפילו (לאחר מכן), לגלות שהם כוח חיובי יוצא מגדרו, במידה שבה הם ייושמו בצורה מיידית.  בדרך הזו, כל אחד מכם יוכל להשתכנע בקלות שמשמע המילה לדעת היא להיות מסוגל.

בבקשה קחו בחשבון שלמרות שאמיתות אלו הינן נוראיות ועלולות לזעזע אותנו, הן חייבות להיוודע מיידית בקרב מספר רב של בני אדם ככל הניתן.  כעת, לפני שיהיה מאוחר מדי.  הזמן לאמיתות המזעזעות האלו הגיע, אפילו אם הן ייראו כבלתי נוחות או כבלתי אפשריות.  בבקשה זכרו שכאשר אנו בוחנים בזהירות ובבהירות את מה שברור מאליו ואז אנו מסירים את הבלתי אפשרי, כל מה שנשאר הינו האמת המסתורית, אפילו אם אמת שכזו עלולה להיראות (באורח ארעי לעת עתה) כלא סבירה שתתרחש.  אבל תמיד, עלינו לקחת בחשבון שישנם מצבים בהם האמת מתכווצת לדממה, הודות לשפלות הבורים וצרי הדעת אשר מתנגדים לה.

ישנם 3 סוגי אמת שצריכים להדריך את קיומינו רוב הזמן: האמיתות שהינן מלאות בחכמה אלוהית; האמיתות המסתוריות של חכמת הלב; והאמיתות המיסטיות, המהותיות שאלוהים מגלה לנו ברגע הנכון.  על ידי למידת חוברת זו עם תשומת לב, נמצא בתוכה אמיתות שכאלו.  הרבה מהאמיתות הנחשפות כאן עלולות להיראות כמוזרות וכתמוהות לאחדים מכם, ולאחרים הן עשויות להיראות אפילו כמוזרות יותר מהדמיון.  אף על פי כן, אנו מבטיחים לכם שמאוחר יותר תוכלו להשתכנע שהגילויים שאנו מציעים במסגרת חוברת זו הינם אמת מוחלטת.  בדרך הזו, תוכלו להשתכנע שהאמת מתגלה לרוב דרך מאמצים הולמים מסוימים.  במקרה הזה, האימות של הגילויים הללו יכול להתבצע בהדרגה, כאשר כל אחד מכם יתרגל בזהירות ובהתמדה את השיטה העילאית והיעילה המוצגת בחוברת זו.

אפילו אם לפעמים יש האומרים בערמומיות שזו טעות לספר את האמת, על ידי למידת החומר המוצע באתרנו בזהירות מספקת תגלו שהיא מציעה אמיתות מבעיתות מסוימות.  הן חייבות להיוודע מהר ככל הניתן, על ידי כל האנשים הצלולים, הנבונים, הבוגרים והאחראיים.  האמת הינה השמש המסתורית של תבונה אינטואיטיבית וחודרת.  האמת האלוהית האולטימטיבית הינה, ותמיד תישאר, היעד הסופי.  האמת הינה היקרה ביותר מבין כל הסחורות.  בהיעדרה, האדם הינו "עיוור".  אמת הינה טוב מהותי שחייב להתקבל ללא שום היסוס, בכל מקום שבה היא מתגלה לנו ברגע מתאים.  אבל עלינו לזכור שכמו שפע רוחני, אמיתות מהותיות הינן אוצר ועלינו להיות אך ורק "גזברים חכמים". זוהי הסיבה שעלינו לצבור ואז להטמיע אותן, בכדי להעניקן בנדיבות לאחר מכן לכל אלו הפתוחים ומוכנים לקבלן.  אחד המאפיינים המהותיים של האמת האולטימטיבית הינו שכאשר היא מובנת במלואה ומוטמעת, בסופו של דבר האמת האלוהית האולטימטיבית תשחרר אותנו.

התופעות שנחווה כתוצאה מיישום השיטה יורגשו בבהירות הולכת וגדלה כשדה מסתורי של כוח אלוהי, קולקטיבי שיתרום בהדרגה לטרנספורמציה של האטמוספרה האנרגטית המעודנת של כדור הארץ. הפעולה העולמית החיובית אשר תתבצע בעת ובעונה אחת על ידי אנשים רבים, תהיה גם בעלת השפעות מרחיקות לכת ועמוקות על הנואוספירה (התחום המסתורי והבלתי נראה של הרעיונות, כוונות, מחשבות, ותבונה עולמית הקיימים בשדה המעודן המסתורי של כדור הארץ). אנו מעיזים לקוות שכל המתנות האלוהיות הללו, אשר להן נקרא בכל פעם בענווה ובאמונה גדולה, עמוקה ומלאה, יזרמו לאחר מכן גם עלינו כמו גם על כוכב הלכת כולו ויגרמו, מיידית אך גם עם חלוף הזמן, טרנספורמציות רוחניות עמוקות ומתמשכות (אשר אינן ניתנות לצפייה כרגע) בסביבה האנרגטית החבויה והמעודנת של כדור הארץ; כוכב הלכת הזה "חולה" נכון לעכשיו, יותר מאשר אי פעם בעקבות החטאים, המעשים השגויים, והרשעות שהצטברו והממשיכים להצטבר יום אחר יום בתוך האטמוספרה המעודנת שלו.

עלינו אף לזכור שהשיטה העילאית והיעילה הזו הינה, בתורה, מתנה רבת ערך ביותר שאלוהים מציע לנו, עם האהבה והאדיבות האינסופיות שלו, מכיוון שהוא לא רוצה את ההרס שלנו (של אלו שלא הולכים בדרך הישר), אלא את השיפור המיידי והחזרה אליו.  כל אחד מאיתנו (אלו אשר יתרגלו את השיטה העילאית והיעילה הזו יום אחר יום) יוכלו להבין את הערך האלוהי הענקי שלה אם, ורק אם, נתרגל אותה עם התמדה, בכדי לגלות אותה ככזו דרך הגרם האחד של התרגול המעשי החיוני והנחוץ.

הערת צוות המתרגמים:

השיטה שמוצגת כאן מתוארת בעברית ששונה למדי מהעברית המדוברת היום יומית.  המצבים והפעולות הרוחניות של השיטה הזו דרשו במידה מסוימת "המצאה מחדש" של השפה העברית, בכדי לשמור על נאמנות התרגום ועל היעילות הרוחנית של הנוסחאות הרוחניות שמופיעות בו.

למען היעילות הרוחנית של השיטה הזו: בעת ביצוע השיטה עצמה, יש להשתמש בתמונה מודפסת צבעונית של כדור הארץ ואי אפשר לבצע את הטכניקה עם מסך מחשב המציג תמונה של כדור הארץ.

כאן ניתן להוריד את תמונת כדור הארץ שבה יש להשתמש בעת ביצוע השיטה

תמונת כדור הארץ
מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: